Sølsted Forsamlingshus

Sølsted Forsamlingshus er i år 2014 blevet valgt til landsdelens forsamlingshus. Blandt andet på grund af, at huset fremstår lyst og venligt og er gennemrenoveret.

Forsamlingshuset har en ung og dynamisk bestyrelse,bestående af 5 friske piger/damer, 

 

 

 

Vedtægter for Sølsted Forsamlingshus.

 

 

§ 1.Selskabets navn er "Andelsselskabet Sølsted   

Forsamlingshus".

 

§ 2. Dets formål er drift af forsamlingssalen i Sølsted til

aktiviteter og kulturelle formål. 

 

§ 3. Selskabets andelskapital består af andele på mindst kr. 25,00. Medlemmer hæfter kun med deres tegnede andele for selskabets forpligtelser. Nye andelshavere skal tegne mindst 20 andele á kr. 25,00.

 

§ 4. Andelsbeviserne lyder på navn og kan ikke transporteres og ikke tilbagebetales.

 

§ 5. Som andelshaver kan optages enhver mand og kvinde bosiddende i Sølsted og nærmeste Omegn. Udelukkelse af medlemmer kan se ske på given anledning af en beslutningsdygtig generalforsamling.

 

§ 6. Den øverste myndighed i alle selskabets anliggender har generalforsamlingen. Hver andelshaver har på generalforsamlingen kun en stemme. Medlemmer kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.

 

§ 7. Selskabets ordinære generalforsamling holdes en gang årligt efter forudgående annoncering. På generalforsamlingen afgives årsberetning, fremlægges regnskab, og behandles de forslag, som fremsættes af bestyrelsen eller er indgivet skriftligt af andelshaverne. Forslag til andelshavere, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt senest 8 dage før til formanden.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan ske ifølge bestyrelses- beslutning eller på begæring af halvdelen af andelshaverne.

 

§ 9. På den stiftende generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, 2 revisorer samt 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år, dog således af halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur hvert andet år Første gang ved lodtrækning.

 

§ 10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne og lade føre en protokol over beslutningerne.

 

§ 11. Bestyrelsen repræsenterer selskabet såvel udad som overfor andelshaverne. Formanden og et bestyrelsesmedlem kan forpligte selskabet på grundlag af foreliggende beslutninger af generallforsamlingen og bestyrelses møde. Ved afhændelse, køb eller pantsættelse af ejendom kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrifter.

 

§ 11a Ved afhændelse af forsamlingshuset skal evt. formue anvendes til kulturelle eller almennyttige formål i det gamle Abild sogn, Tønder Kommune.

 

§ 12. Forandring af selskabets vedtægter kan ske på general-forsamlingen med 2/3 af de mødte andelshaveres stemmer. Stemmer 2/3 af de mødte ikke for forandringsforslaget kan der afholdes ny generalforsamling en time efter, hvor almindelig stemmeflertal så gælder. Forhold der ikke er omtalte i vedtægterne ordnes af bestyrelsen.

 

Sølsted den 28. april 2007

 

Bestyrelsen

 

 

  

 

 

 


Bookingforespørgsel

Send en forespørgsel på en begivenhed eller arrangement.

Begivenhed

* Vælg dato

Antal personer

Dit navn

Telefon

* E-mail

Din besked

Send forespørgelse
Send forespørgelse

Kontaktoplysninger


Sølsted Forsamlingshus
Ribe Landevej 70, Sølsted
6270 Tønder

Telefon: 74710109/ Mobil: 27641090
74711090@bbsyd.dk

Bemærkninger til borde: 11 stk. 4 pers. borde13 stk. 6 pers. bordeDer kan side 8 pers. ved de runde borde

Bemærkninger til sale: Fast bar mellem de to sale. Store sal har fået nyt loft og lamper i sep. 2010. Begge sale er nymalet

Fast scene: Ja

Firkantede borde: 24

Internet adgang: Nej

Runde borde: 10

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 162 m2

Sal 2 kapacitet: 40 Personer

Sal 2 størrelse: 90 m2

Handicap parkering: Ja Stk

Bemærkninger til parkering: Parkeringspladsen er lige foran forsamlingshuset

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Ja

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til toiletter: Toiletterne er fra 2001. Der er et seperat toilet til køkkenet

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 1

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Nej

Rengøring tilbydes: Ja

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF