Blære Forsamlingshus

B L Æ R E    F O R S A M L I NG S H U S

  

V E D T Æ G T E R

  

§ 1.

Forsamlingshusets formål er at skabe et samlingssted for oplysende, kristelige, folke­lige, selskabelige sammenkomster til fremme af sammenholdet og fællesskabs­følelsen mellem befolkningen uden hensyn til alder og stilling.

 

§ 2.

Valgbar til forsamlingshuset er enhver fastboende person i Blære sogn samt med­lem­­mer boende udenfor sognet.

 

§ 3.

Forsamlingshusets drift hviler på bestyrelsen, arbejde ved forskellige aktiviteter, udlejning, tilskud m.m. til forrentning af gæld.

 

§ 4.

Forsamlingshusets regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 5.

Forsamlingshusets bestyrelse består af 8 medlemmer valgt på generalforsam­lingen, der vælger 4 hvert år for 2 år. Derefter vælges suppleanter og 2 revisorer - 1 hvert år samt suppleant. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer.

 

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Den bekendt­gøres 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 25 beboere ønsker det. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før.

Vedtægtsændring kan kun ske ved 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mel­lem­rum og stemmeflertal.

 

§ 7.

Forsamlingshuset kan ikke sælges ved opløsning, men skal overdrages til kom­munen, ifølge skøde med Idrætsforeningen.

Ved ophør skal et eventuelt overskud tilgå almennyttige, kulturelle eller sportslige formål i lokalområdet.

Overdragelse af forsamlingshuset skal vedtages af 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og 2/3 flertal af de på generalforsamlingen stemmeberettigede.

 

Vedtaget på generalforsamlinger den 22. februar 2006, og ændret på ordinær generalforsamling den 27. februar 2007.

 

Formand Børge Degn, næstformand Ole Hansen, kasserer Birthe Sørensen, sekretær Kirsten Myrup, Ole Østergaard, Birthe Nielsen Grethe Christensen, Bente Hansen

Blære Forsamlingshus, afholder julefrokost den 1. lørdag i december.


Kontaktoplysninger


Blære Forsamlingshus
Gl Blærevej 48, Blære
9600 Aars

Telefon: 98666410/ Mobil: 98666227

Link til hjemmeside

Bemærkninger til borde: 16 stk. borde á 165 cm lang 3 pers. ved hver siden - ingen ved enderne 5 stk. borde á 200 cm lang

Fast scene: Nej

Firkantede borde: 21

Internet adgang: Nej

Runde borde: 0

Sal 1 kapacitet: 120 Personer

Sal 1 størrelse: 90 m2

Sal 2 kapacitet: 50 Personer

Sal 2 størrelse: 40 m2

Antal: 40 p-plads(er)

Handicap parkering: Ja Stk

Afstand fra p-plads til hus: 0 Meter

Bemærkninger til parkering: Stor parkeringsplads lige ved forsamlingshuset

Fast kok: Nej

Anbefalet kok: Nej

Godkendt køkken: Ja

Service til: 120 Personer

El-komfur med: Nej kogepladser

Gas-komfur med: Ja kogepladser

Komfur har: 6 Kogepladser

Køkkenet har: 1 El ovne

Køkkenet har: 2 Gas ovne

Køleskabe: 2 Stk.

Frysere: 1 Stk.

Opvaskemaskine: Ja Stk.

Industri opvaskemaskine: Ja Stk.

Bemærkninger til rengøring: Huset afleveres med ryddet køkken, den store sal tom. Alle fejet.

Gæste toiletter: 3

Handicap toiletter: 0

Personale toilet: Ja

Puslebord: Ja

Rengøring inkl. i leje: Ja

Rengøring tilbydes: Ja

Lokal taxa/vognmand: Gunnars taxa

Offentlig transport: Bus - Aalborg-Hvalspund ruten

Taxa/vognmand telefon: 98623333

Godkendt til: 150

Tvungen bordplan: Nej

Print Friendly and PDF