Nye tider

Udvikling, flere unge og koncepthuse

Projekt "Nye tider for danske forsamlingshuse" er et projekt, der har til formål at styrke de danske forsamlingshuse som en kulturinstitution. Husene skal støttes med værktøjer og inspiration til fornyet og konceptuel udvikling af husene, involvering af unge og husenes rolle ifm. voksenuddannelse.


Projektet rummer en række tiltag, der samlet set skal bidrage til en fornyelse af forsamlingshusene. Projektet skal bidrage med konkrete værktøjer til at skabe klarhed over husenes økonomi og synliggøre husenes rolle i samfundet. Projektet skal udvikle nye og bedre kommunikationveje med de unge og udvikle husenes rolle ifm. voksenuddannelse.


Derudover skal projektet konceptudvikle 8-10 eksempelhuse og udpege 5 forsøgshuse mhp. implementering af nogle af koncepterne. Projektet tager udgangspunkt i Tønder Kommune, men har ambitionen at nå ud til hele Danmark. Endelig skal der gennemføres 4 workshops rettet mod forsamlingshusene mhp. formidling af projektet og tilbud, ligesom der skal afholdes en landskonference mhp. at skabe national bevågenhed omkring forsamlingshusenes rolle nu og fremover.

Se de foreløbig resultater til venstre i menuen.

Projektet er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje og den lokale aktionsgruppe LAG Tønder / FødeErhverv via EU's Landdistriktsprogram.

FødevareErhverv

Vælg underkategori