Landsforeningen

                                                                               HUSK

                   Årsmødet den 17. marts 2018 -  kl. 9:30 i Alminde Forsamlingshus, Vestergade 20, 6051 Almind

                   Alle medlemmer er velkomne og det er gratis at deltage. 

                   Vi starter med morgenkaffe, dernæst møde, middag incl. drikkevarer, herefter møde med en

                   foredragsholder (endnu ikke kendt i skrivende stund).             

                   Glæder os til at se Jer.

 

 

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse er en paraplyorganisation for forsamlingshuse i Danmark.

  • Landsforeningen består af 12 landsdelsforeninger. Der er 1 medlem fra hver Landsdelsforening i Landsbestyrelsen. Landsdelsforeningerne er kontakt til Landsforeningen og hjælper deres lokale huse.
  • Landsforeningen udgiver bladet 'Forsamlingshusnyt' og driver denne hjemmeside.

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse's visioner er bl.a.:

  • At fremme samarbejdet med statslige og kommunale   myndigheder.
  • At opnå høringsret i ministerier, styrelser og råd der udformer love, bekendtgørelser og andre offentlige retsregler, der indebærer ændringer i forsamlingshusenes vilkår og drift.
  • At etablere samhandelsaftaler med landsdækkende firmaer til medlemmernes fordel.
  • At yde individuel bistand til forsamlingshuse overfor bl.a. myndigheder om juridiske spørgsmål,
  • At højne det kulturelle foreningsliv omkring forsamlingshusene.
 

                                                                               
 

Vælg underkategori