Landsforeningen

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse er en paraplyorganisation for forsamlingshuse i Danmark.

  • Landsforeningen består af 12 landsdelsforeninger. Der er 1 medlem fra hver Landsdelsforening i Landsbestyrelsen. Landsdelsforeningerne er kontakt til Landsforeningen og hjælper deres lokale huse.
  • Landsforeningen udgiver bladet 'Forsamlingshusnyt' og driver denne hjemmeside.

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse's visioner er bl.a.:

  • At fremme samarbejdet med statslige og kommunale   myndigheder.
  • At opnå høringsret i ministerier, styrelser og råd der udformer love, bekendtgørelser og andre offentlige retsregler, der indebærer ændringer i forsamlingshusenes vilkår og drift.
  • At etablere samhandelsaftaler med landsdækkende firmaer til medlemmernes fordel.
  • At yde individuel bistand til forsamlingshuse overfor bl.a. myndigheder om juridiske spørgsmål,
  • At højne det kulturelle foreningsliv omkring forsamlingshusene.

Vælg underkategori