Kontaktoplysninger
Flakkebjerg Forsamlingshus
Gimlingevej 14, Flakkebjerg
4200 Slagelse

Telefon (alt.): 24637843
E-mail

Forsamlingshuset er et "nøglehus"

Post bedes sendt til
Flakkebjerg forsamlingshus
Att.: Jan Møller Pedersen
Hylleparken 3, Flakkebjerg
4200 Slagelse

Stamdata
Bestyrelsen
Aktuelt

Vært/udlejer
Monica Jansen
Hylleparken 21 , Flakkebjerg
4200 Slagelse
Telefon: 52527400

Kasserer
Søren Birkebæk


Antal visninger: 6754

Flakkebjerg Forsamlingshus

Der er ikke indtastet data for dette forsamlingshus.

Hvis du ønsker yderligere information, om dette forsamlingshus, kan du benytte kontaktinformationerne i kolonnen til venstre.