Forsikring

Landsforeningend forretningudvalg har haft møde med Dansø forsikringsmæglere v/ Flemming Post. og vi har opnået en utrolig god aftale.


I skrivende stund mangler der stadig et par småting der skal forhandles på plads, selskabet blev Alm. Brand.
Det kommer i ugens løb, men det færdige, og rigtig gode tilbud præsenteres på Årsmødet.

Nærmere information kan ses i vedhæftede fil. 

Derudover er der efterfølgende forhandlet følgende: 

Rede penge: bestyrelsen kan opbevare "dagens
omsætning" på indtil 30.000 kr. i privat hjem, indtil førstkommende bankdag

Tyveri af olie fra udendørs tank.
Forsikringssummen for denne dækning er 10.000 kr. Præmie for dækningen er
250 kr.

Bestyrelsesansvar
Summen for bestyrelsesansvarsforsikringen er i følge aftale forhøjet til
2.000.000 kr. Præmien herfor er uændret.

All risk dækning.

Læg mærke til at der nu er Netbankforsikring, produktansvar og ikke mindst, den kollektive ulykkesforsikring. 

 
Hvis man har lyst til at være med i den nye og rigtig gode aftale, så bør man ikke binde sig til nogen anden forsikringsaftale, inden man har set "vores" nye aftale.  
 
 
Ny aftale :  Aftale folder
 
Henvendelser kan allerede nu ske til: 
 
 
 
Vi opfordrer til, så hurtigt som muligt, at formidle/sende den videre til alle vore medlemmer!!
 
På FU' s vegne
 
Formand Anders Sørensen
 
sekretær Hanne Hansen

__________________________________________________________


VIGTIGT

For at det enkelte forsamlingshus bliver kontaktet, angående ny tiltag, om, billigste og bedste forsikring, er det vigtigt, at vi har email til husene.

Hvis i er i tvivl, send oplysninger om jeres mail til:

it@forsamlinfshus.net  med følgende oplysniger

Husets nave

Husets addresse

Formandens email

Kasserens email

husets email

I kan evt. samtidig få et login til hjemmesiden, så I selv kan opdatere jeres side.